Bugün Tarih: 25 Şubat 2024

12. İmam: İMAM MUHAMMED MEHDİ < Devamını Oku >

12. İmam: İMAM MUHAMMED MEHDİ < Devamını Oku >

İmam: İMAM MUHAMMED MEHDİ

Adı​ Muhammed

Ünvanı​ Mehdi (doğru yolu tutmuş olan, Allahtarafından hidayete erdirilen kişi)

Sahibi Zaman…Kâim.. Hüccet.. Bakiyyetullah

Babası Hasan-ül Askeri

Anası Nergis Hatun (Susen)

Doğum yeri ve tarihi Samarra, 868

Hakk’a yürüdüğü yer ve tarihi samarra mağarasında sır olduğuna inanırız

Konunun özeti

Kâim, Hüccet, Bakiyyetullah ve Sahibi Zaman,lakabıyla (Mahlas) da tanınırdı.

İmam Muhammed Mehdi, İmam Hasan-ülAskeri’nin oğludur. Babasının şehit edilmesinden (..beş yaşlarında…) sonra onunvasiyeti ile 12. İmam (On İkinci  İmam olarak bendeleri tarafında ilan edildi) oldu.

Annesinin adı, Hz. İsa’nin havarisi rum’un neslindenolan Rum Kayser’in oğlu Yuşa’nın kızı Susen adı ile de bilinen Nergis’dir.Başka bir kaynağa göre de annesi bir cariyedir. Muhtemelen 868 tarihinde bircuma günü Irak / Samarra’da dünyaya geldi. İmam Mehdi rivayetleregöre daha çocuk yaşta Samarra’da bir mağaraya girerek sır oldu.

Rivayete göre İmam Mehdi’nin doğumu ile birlikte birçok kerametler (mucizeler) gerçekleşir. Doğduğunda babası İmamHasan-ül Askeri, onu sol elinin üzerinde oturttu ve sağ eliyle de arkasındantutarak “Konuş” dedi. Bunun üzerine (İmam) Mehdi konuşmaya başladı ve “Allahbirdir, Muhammed O`nun elçisidir. Ali O`nun velisindir.” dedi.

İktidarın İmamlara karşı düşmanlık niyetleribilindiğinden İmam Mehdi’nin doğumu bir süre gizli tutuldu. Bunun nedeni: AbbasiHalifeleri’nin Ehli Beyt’e karşı düşmanlığı o denli büyüdü ki, Hz. Hüseyin’inmezarı yıktırılmış ve ziyaretini önlemek için, o bölgeye giden yollardakarakollar oluşturulmuş, Ve askerler Hz. Hüseyin’in mezarını ziyaret eden birisinibulsalar, hemen yakalıyor, öldürüyor veya ağır işkencelere tabitutuyorlardı. Ehl-i Beyt’e karşı olan baskı o dereceye varmıştı ki, tanınmış kimselerdahi zalim Abbasi yöneticilerinin korkusundan kızlarını Ehl-i Beytsoyundan gelen gençlere vermekten sakınıyorlardı.

İmam Mehdi ile ilgili çok geniş kesimler çeşitli fikirleryürütürler. İmam Mehdi’nin kıyamet habercisi olduğunu yorumlayanve buna inanan insanlar olduğu gibi, onun gelişi ile dünyanın yanlış siyasipolitikalardan ve onların etkilerinden kurtulacağına, dünyaya hak ve hukukunegemen olacağına, haksız yere artık kan dökülmeyeceğine ve dünyanınsömürüsüz ve sancısız bir yaşam yeri olacağına inanırlar.

Gerçi, İmam Mehdi’yi kıyametin habercisi olarakalgılayan ve ona inanan geniş bir kesim, kıyamet habercisi olarak Allah tarafındançeşitli görevler için yaratılmış 4 büyük melekten biri olduğuna inanırlar…

Aleviler ise bu konuda genellikle İmam Mehdi’yikıyamet habercisi olmaktan ziyade, kurtuluş ve adalet habercisi olarak algılarlar.

Her Alevi; kendisine bu itikadi algılamadanhareketle bir tarihsel misyon ve de istikbale yönelik ilmi, irfani bir sorumlulukpayı düştüğünü düşünerek; ancak, herhangi bir kargaşa ve sorunyaratacak fiziki-fiili bir yanlış yola girmeden, sadece çağcıl ilim-bilim veuygar hukuki, demokratik yollarla kendisinde Mehdi’ninmisyonu ve göreviyle donanmış hissetmelidir .

Aleviler Muhammed Mehdi`den sonra, artıkİmamet döneminin bittiğine inanırlar. Ancak “Alevi yolu”, bundan böyle baştainanç önderlerinin ve tüm inananların sahip çıkacağı bir görev olarakalgılarlar. Böylece İmam Mehdi`den sonra; tek kurtarıcıyerine “ortak akıl” ve “ortak mücadele” dönemi başlamıştır. Günümüz Aleviyolu ve Alevi hareketini, herkesin koruma, kollama ve geliştirme görevi vardır.

Muhammed Mehdi olsahib zaman

Gayıb erenlerdir dertlere derman

Bu yola sığmaz şüpeyle güman

Hünkâr Evliya yaktı delili

Hatayi’yim on ikiye bağlıyım

Hakk’tan gelir ışık ondan nurluyum

Şirri Yezdan’da Ali soyluyum

Kırkların ceminde yandı bu delil

(Şah Hatayi)

Etiketler:

Reklam Sağ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.