Bugün Tarih: 24 Eylül 2023

5. İmam: İMAM BAKIR < Devamını Oku >

5. İmam: İMAM BAKIR < Devamını Oku >

5. İmam: İMAM BAKIR

Adı​ Muhammed

Ünvanı ​Bakır (geniş bilgi sahibi)

Babası ​Zeynel Abidin

Anası​ Fatma (İmam Hasan’ın kızı)

Doğum yeri ve tarihi ​Medine (676)

Çocukları Caferi Sadık, Abdullah, Ali ve İbrahim adındadört

oğlu; Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında iki kız çocuğuvardı.

Katledildiği yer ve tarihi Medine 733

Türbesi Medine / Bakıy’de babası Zeynel Abidin’inyanında

Ölüm sebebi Emevi halifelerinden Hişam tarafından zehirletilerek şehit edildi.

Konunun özeti

Dördüncü İmam Zeynel Abidin’nin oğludur. 676 yılındadünyaya gelmiştir.

Babası İmam Zeynel Abidin, Annesinin adı Fatma’dır. 16Aralık 676 tarihinde Medine’de dünyaya gelmiştir. Kerbela vakası olduğuzaman küçük bir çocuktu.

İmam Muhammed bin Zeynel Abidin’in lakabı Bakır’dır.

Bakır, Peygamber tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açananlamına gelir.

Babasından sonra imamet makamına gelmiştir. Beşinciimamın devrinde bir yandan

Ümeyye oğullarının zulümleri,

İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyımlara ve savaşlara neden olmuştur.

Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi aralarındaçeşitli siyasal anlaşmazlıklar meydana geldiği için,

bunlar iktidarkavgasıyla boğuşurken Ehl-i Beyt’e kast etmekten – biraz da olsa – gecikmişlerdir..

Kerbelada işlenen katliam ve orada Ehl-i Beyt’e yapılanbu zulüm dördüncü İmam Zeynel Abidin tarafından bendelerine anlatılarakdaha geniş çevrelercede büyük bir sempati toplamıştır.

İmamMuhammed Bakır da bu gelişmeden yararlanarak, insanlara Ehli Beyt’i sevdirmişve insanları,

hor gören, zulmeden, bir düşüncenin hiç bir zaman halk tarafından kabul edilemiyeceğini halka anlatarak,

Ehl-i Beyt düşünceleriniher platformda anlatmaya çalışmıştır.

Sözleri çağının bilginleri arasında bir kanıt niteliğitaşıyan ve bilge kişiliğiyle tanınan

İmam Muhammed Bakır, Hümanist bir kişiliğesahipti.

İmam Hüseyin’in Kerbela’da mazlum olarak şehid olmasından sonra, Emevi zulmüne karşı Küfe’de isyan bayrağını açanlardan biride

İmam Muhammed Bakır’ın kardeşi İmam Zeyd ‘tir (ölümü: Küfe, 740).

Bu Emevi soyunun saltanatı.. toplam 89 yıl (661-750yılına kadar Emevi Saltanatı süresince) devam etmiştir.

Abbasi ve Selçuklular döneminde de aynı zihniyet ve

zulümler yine devam etmiştir!.. Bildiğimiz gibi,Osmanlı Devletinin Padişahlık saltanatıyla

Emevi dönemindeki saltanat içinuygulanan barbarlık, sonuç itibarıyla yine aynı değil midir?

İktidar olmauğruna yapılası bütün insanlık dışı ihanetler, tıpkı önceki orta çağ

rejiminin anlayışının devamı gibidir!

Osmanlı’da sadece isimler farklıydı. OsmanlıHükümdarı, önce Padişah-tı,sonra Sultan’lık da eklenince; Halife Yavuz Sultan dahada azgınlaşarak padişahlığını

Alevileri toptan katlederek sürdürdü vegelecek veliahtlarına da kanlı siyasal ünvanını miras olarak devretti!..

Zeynel’in canına kıldılar cefa Muhammed Bakır ‘dır sırr’ı Murtaza İmam Cafer Kazim Musa’yı Rıza

Bizi dergahından mahrum eyleme – Derviş Mehmed –

Emevi halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velidbin Abdulmelik’in emri ile 28 Ocak 733 veya 28 Mart 733 tarihinde zehirletilerekşehit edildi. Kabri Medine / Baki mezarlığındadır.

Onun devrinde bir yandan Emevi zulümleri, İslamtopraklarında doruğa ulaşmıştı,

diğer yandan da Ümeyye oğulları arasındaçeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Bu anlaşmasızlıklardan dolayı iktidariç çelişkilerle meşgul olduğundan

Ehli Beyt taraftarları üzerinde kurduğuzulüm kısmi olarak zayıflamıştı.

Bundan dolayı Ehli Beytin faziletlerini dışarıya aktarma olanağı doğmuş ve İmam bunu iyi değerlendirerek çok geniş kimselere aktarmıştı.

İmam Bakır, imameti döneminde dört Emevi Halifeyle karşılaşmıştır:

Süleyman bin Abdülmelik.

Ömer bin Abdülaziz.

Yezid bin Abdülmelik

Hişam bin Abdülmelik

İMAM BAKIR’DAN GÜZEL SÖZLER

– Bilim ve ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlikyoktur.

– Yirmi yıllık arkadaşlık akrabalıktır.

– Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstünolmaya çalış.

– Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sanazulüm edeni affedebilmen,

seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşıcahillik yapana yumuşak ve olgun davranman.

– İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden dahaüstündür.

– İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisindenaşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz

– İmam Bakır bir gün “Allah’a isyan eden, O’nutanımamıştır.” buyurup şu manzumeyi okur:

Sevdiğini söyler, isyan edersin O’na

Acayip bir iştir bu, andolsun ki canına

Sevgin gerçek olsaydı, itaat ederdin O’na

Çünkü aşık maşukun, sözünden çıkmaz asla.

“Ali’nin Zülfikar’ının anlamı, nurdan olan konuşanhayat ruhudur (ruhu’l hayat-ı nâtıka-i nurani). Zülfikar;inananların (müminân), güçsüzlerin (mutaza’ifân), hak edenlerin (müstehakkân)

veyoksulların (fakirân) Tanrısın iman ruhudur.

Etiketler:

Reklam Sağ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.