Bugün Tarih: 01 Aralık 2023

7. İmam: İMAM MUSA KAZİM < Devamını Oku >

7. İmam: İMAM MUSA KAZİM < Devamını Oku >

7. İmam: İMAM MUSA KAZİM

Adı Musa
Ünvanları Kazim
Doğum yeri ve tarihi Medine (745)
Anası Hamide
Babası Cafer-i Sadık
Çocukları Ali Rıza, İbrahim, Abbas, Kasım, İsmail, Ahmed, Muhammed, Hamza, Abdullah ve Zeyd.
Yaşadığı dönemin Halifesi ve yönetimi
Abbasi halifelerinden Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun-Reşit
Şehadet tarihi Bağdat/Kazimeyn, 799
Türbesi Kendi adıyla anılan Bağdat/Kazimeyn semtinde;Kureyş mezarlığında
Şehadet sebebi Abbasi halifelerinden Harun-Reşittarafından devamlı göz altında tutuldu, zindanlara atıldıve sonunda hastalanarak vefat etti.

Konunun Özeti
İmam Musa-i Kazim, İmam Cafer-i Sadık’ın oğludur.
Muhtemelen 8 Kasım 745 tarihinde Medine’de doğdu, 1Eylül 799 tarihinde 55 yaşında Abbasi Halifesi tarafından Bağdat’ta “Sindi binŞahik” hapishanesinde zehirletilerek şehit edildi. Annesinin adı Hamide’dir.Kabri Irak/Kazimeyn’de, Kureyş mezarlığındadır. Babasının şehit edilmesindensonra onun vasiyeti üzerine İmamet makamına ulaştı. Abbasi halifelerinden, Mansur, Hadi, Mehdi ve Harun el Reşit’in zamanlarında yaşadı.

İmam Musa-i Kazım, yaşamı boyunca çok ağır zulümlergörmüştür. Musa-i Kazım, Ehlibeyt’in yolunu bütün zulümlere, sapmalarakarşın layıkıyla temsil etmiştir. İmam Musa-i Kazım, ataları gibi geceleri tek tekfakirlerin evlerini ziyaret ederek, onlara gereken yardım yapmıştır. O daaynı ataları gibi, kendini tanıtmadan, kibirlenmeden bu yardımları yapardı.

Emevi saltanatı yıkılıp yerine Abbasiler geçince, Ehl’iBeyt ve taraftarları rahat edeceklerini sanmışlardı. Abbasiler iktidarlarını başta Eba Müslüm Horasan’i olmak üzere, Ehl’i Beyt önderlerine borçluydular. Çünkü Emevi saltanatını yıkanen önemli darbeyi vuran büyük Alevi önderlerinden olan Eba MüslümHorasan’dir. Ama ne acıdır
ki; Abbasiler başta Eba Müslüm Horasan’i olmak üzere,bir çok kişiyi katletmişlerdir..
Abbasi halifesi Harun Reşid döneminde saraydakiahlâksızlık ve umarsızlık doruğa çıkmıştı. Harun Reşid ve yandaşları lüks ve sefaiçinde yaşarken, halk açlıktan kırılıyordu. Imam Müsa-i Kazim etrafındatoplanan, düşünce ve ruhen de yoksullaşan halkı iktidarın karanlığına karşıaydınlatmaya çalışıyordu. Kendi iktidarının tehlikede olduğunu bilen Harun Reşid, Musa-i Kazım’ı zindana attı ve 799 yılında zehirleterek şehit etti.

İmam Musa Kazım’dan aktarılan önemli bilgiler:
“… Dedem Hz. Ali buyurdular: Meclisin başında ancak üç sıfata sahip olan kimse oturabilir: Bir şey sorduklarında cevap veren; halkın sözbulup konuşamadığı
zaman konuşan; mecliste oturanların maslahatına(amaç) uygun olan görüşü ortaya koyan. Bu üç sıfattan birine sahip olmaksızın,meclisin başında kimse oturamaz…”
“Akıllı kimse, isteğine uygun olsa bile yalan söylemez..
Zamandan ve ehlinden öğüt al. Çünkü zaman hemkısadır, hem de uzun.
Dünyanın geleceği geçmişine benzer; öyleyse ondan ibret al.. ..
Bütün insanlar yıldızları görür; ama yıldızların rotası vedönüş yerlerini bilenden başkası onlara bakıp kendi yolunu bulamaz. Böylecesizler de hikmet öğreniyorsunuz, ama onunla amel edenlerden başkası hidayete erişemez. Kendinle kardeşin arasındaki saygınlığı yok etme; ondan birazını baki bırak.
Çünkü saygınlığın yok olması, hayânın yok olmasıdır.
Güçsüze yardım etmen en makbul iyiliktir.

Musa-ı Kazim’dan kuruldu erkan
Şah İmam Rıza’dır Pir-i Horasan
Taki ile Naki Mümine iman
Söylersen Muhammed-Ali’den söyle
– Genc Abdal

 

Etiketler:

Reklam Sağ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.