Son Eklenen Konular
Cemevi yararına düzenlenecek olan yemek'te buluşalım KKTC ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ (KKTCAKM) Cemevi Kültür Kompleksi yararına düzenlenecek olan yemek'te buluşalım. Değerli canlar KKTC ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ olarak düzenleyeceğimiz Cemevi Kültür Kompleksi yararına hazırladığımız yemeğe tüm üyelerimiz, dostlarımız, bizlere gönül veren tüm halkımız davetlidir. Tarih : 19 Aralık 2015 Cumartesi Saat : 19.00 Yer : Hidden Garden - Lefkoşa    
4. İmam: İMAM ZEYNEL ABİDİN Adı ​Zeynel Abidin Ünvanı ​Zeyn’ül Abidin (ibadet edenlerin bezentisi), Seyyid’üs-Sacidin (secde edenlerin ulusu), Adem-i Sani (2. Adem) Babası ​İmam Hüseyin Anası ​Şer-i Banu ( İran hükümdarı yezdcerd’in kızı). Doğum yeri ve tarihi ​Medine, 659 Çocukları ​Muhammed Bakır, Abdullah Bahir,Zeyd, Eşref, Hüseyn-ül Asgar, Aliyül Asgar başta olmak üzere, onbir erkek, dört kız çocuğu olmuştur. Ölüm yeri ve tarihi ​Medine, 719 ( bazıkaynaklarda 713) Türbesi ​Medine’de Ölüm sebebi​ Emevi halifelerinden Abdülmeliktarafından zehirlendiği söğlenir. İmamların soyunu sürdüren Zeynel Abidin,Kerbela’da babası Hz. Hüseyin şehit edildiğinde 24 yaşındaydı. Aşure günü Zeynel Abidin savaşa katılması için babası ona izin vermemişti. Fakat İmamZeynel Abidin benim ne günahım var ki, bunca sevdiğimin arkasından bir hizmetyapamadan yaşayacağım. İmam Hüseyin bu sözler karşısında İmam Zeynel Abidin'e verdiği cevap "..Muhammed-Ali soyunun devamı senin vücudunabağlıdır onların soyu seninle yürüyecektir..." Sözlerini takiben ZeynelAbidin'i çadırının bir köşesine doğru götürmüştür. Bazı tarihciler, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin'e İmamet ve velayete ait sırları bildirdiğinden bahsederler. İmam Hüseyin atına binip şavaş meydanınagiderken, peşinden yetişen eşi Şehriban Ana der ki: ".. Ey yüce server. Ben Yezd-iCürd’ün (İran Şahı) neslinden gelmiş bir kadınım, düşmanın şerrindensana sığınmıştım. Şimdi korkum o dur ki, senden sonra bu zalimler, Ehl-iBeyt hatunlarına, belki peygamber soyu diye saygı gösterirler. Oysa banaihanette bulunurlar. Beni kime teslim edip gidiyorsun.." ".. Ey Şehr-i Banu bunun için gam yeme; çünki sende Ehl-i Beyt ailesindesin.." diyerek şavaş meydanına döner. Ehl-i Beyt ve İmamların soyunu hayatta kalaraksürdüren Zeynel Abidin'e, Adem-i Sani (ikinci Adem) veya Adem-i Al-i Aba(Peygamber soyunun başı) denirdi. İmam Zeynel Abidin de kendini ilme veren, bilinçlive şair ruhlu bir kişiydi. O da babası ve dedesi gibi fakirin ve ezilenin dostuydu.Parayla köle satın alıp serbest bırakırdı. Yiyeceğini fakirlerle paylaşırdı. Önemli yapıtları: Sahfet’ül – Kamile, Sahife-iSeccide ve Risilet’ül Hukuk’dur İmam Zeynel Abidin'e erelim İmamların divanına duralım Doksan bin erlere niyaz edelim Mürvet günahıma ya Ali Pir Sultan Abdal –   İmam Zeynel Abidin buyurdular: “Salih kimselerle oturmak, insanı doğruluğagötürür; alimlerin adabına uymak, aklı çoğaltır; adil yöneticilere itaat etmek, izzetinkemalidir; İstişare edene, doğru yolu göstermek, nimetin hakkını edaetmektir...” “... Akıllı kimse, isteğine uygun olsa bile yalansöylemez.. “..Zamandan ve ehlinden öğüt al. Çünkü zamanhem kısadır, hem de uzun. Dünyanın geleceği geçmişine benzer; öyleyseondan ibret al..” “..Bütün insanlar yıldızları görür; ancak yıldızlarınrotasını ve dönüş yerlerini bilenler kendi yolunu bulabilir.” “Kendinle kardeşin arasındaki saygınlığı yok etme;ondan birazını baki bırak. Çünkü saygınlığın yok olması, hayânın yokolmasıdır.” Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, On İki İmamların insanlığa yol göstericiliği devam edecektir. Zaten On İki İmamların batînen ‘zaman vemekân’ sorunu yoktur. Onlar her daim, her yerde hazır ve nazırdırlar.Gerçeği görüp anlamak için onların tarihteki zorluklarını iyikavramak gerekiyor. Kalplerinde ve ruhlarında kini-kibri; bencilliğiatamayanlar; kendilerini dünyanın zevkleri ile kandıranlar;tarihi kendi yaşamları ile başlatıp, kendi yaşam süreleri ilehesaplayanlar için; arkalarında bıraktıkları kirli miras insanlık alemi için utançvericidir. Bütün bunlara rağmen On İki İmamların düşüncemayası, günümüzde insanları doğru yola yönetmeyedevam ediyor.  
5. İmam: İMAM BAKIR Adı​ Muhammed Ünvanı ​Bakır (geniş bilgi sahibi) Babası ​Zeynel Abidin Anası​ Fatma (İmam Hasan’ın kızı) Doğum yeri ve tarihi ​Medine (676) Çocukları Caferi Sadık, Abdullah, Ali ve İbrahim adındadört oğlu; Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında iki kız çocuğuvardı. Katledildiği yer ve tarihi Medine 733 Türbesi Medine / Bakıy’de babası Zeynel Abidin’inyanında Ölüm sebebi Emevi halifelerinden Hişam tarafından zehirletilerek şehit edildi. Konunun özeti Dördüncü İmam Zeynel Abidin’nin oğludur. 676 yılındadünyaya gelmiştir. Babası İmam Zeynel Abidin, Annesinin adı Fatma’dır. 16Aralık 676 tarihinde Medine’de dünyaya gelmiştir. Kerbela vakası olduğuzaman küçük bir çocuktu. İmam Muhammed bin Zeynel Abidin’in lakabı Bakır'dır. Bakır, Peygamber tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açananlamına gelir. Babasından sonra imamet makamına gelmiştir. Beşinciimamın devrinde bir yandan Ümeyye oğullarının zulümleri, İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyımlara ve savaşlara neden olmuştur. Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi aralarındaçeşitli siyasal anlaşmazlıklar meydana geldiği için, bunlar iktidarkavgasıyla boğuşurken Ehl-i Beyt'e kast etmekten - biraz da olsa – gecikmişlerdir.. Kerbelada işlenen katliam ve orada Ehl-i Beyt'e yapılanbu zulüm dördüncü İmam Zeynel Abidin tarafından bendelerine anlatılarakdaha geniş çevrelercede büyük bir sempati toplamıştır. İmamMuhammed Bakır da bu gelişmeden yararlanarak, insanlara Ehli Beyt'i sevdirmişve insanları, hor gören, zulmeden, bir düşüncenin hiç bir zaman halk tarafından kabul edilemiyeceğini halka anlatarak, Ehl-i Beyt düşünceleriniher platformda anlatmaya çalışmıştır. Sözleri çağının bilginleri arasında bir kanıt niteliğitaşıyan ve bilge kişiliğiyle tanınan İmam Muhammed Bakır, Hümanist bir kişiliğesahipti. İmam Hüseyin’in Kerbela’da mazlum olarak şehid olmasından sonra, Emevi zulmüne karşı Küfe’de isyan bayrağını açanlardan biride İmam Muhammed Bakır’ın kardeşi İmam Zeyd ‘tir (ölümü: Küfe, 740). Bu Emevi soyunun saltanatı.. toplam 89 yıl (661-750yılına kadar Emevi Saltanatı süresince) devam etmiştir. Abbasi ve Selçuklular döneminde de aynı zihniyet ve zulümler yine devam etmiştir!.. Bildiğimiz gibi,Osmanlı Devletinin Padişahlık saltanatıyla Emevi dönemindeki saltanat içinuygulanan barbarlık, sonuç itibarıyla yine aynı değil midir? İktidar olmauğruna yapılası bütün insanlık dışı ihanetler, tıpkı önceki orta çağ rejiminin anlayışının devamı gibidir! Osmanlı’da sadece isimler farklıydı. OsmanlıHükümdarı, önce Padişah-tı,sonra Sultan’lık da eklenince; Halife Yavuz Sultan dahada azgınlaşarak padişahlığını Alevileri toptan katlederek sürdürdü vegelecek veliahtlarına da kanlı siyasal ünvanını miras olarak devretti!.. Zeynel’in canına kıldılar cefa Muhammed Bakır ‘dır sırr’ı Murtaza İmam Cafer Kazim Musa’yı Rıza Bizi dergahından mahrum eyleme - Derviş Mehmed - Emevi halifesi Hişam'ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velidbin Abdulmelik'in emri ile 28 Ocak 733 veya 28 Mart 733 tarihinde zehirletilerekşehit edildi. Kabri Medine / Baki mezarlığındadır. Onun devrinde bir yandan Emevi zulümleri, İslamtopraklarında doruğa ulaşmıştı, diğer yandan da Ümeyye oğulları arasındaçeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Bu anlaşmasızlıklardan dolayı iktidariç çelişkilerle meşgul olduğundan Ehli Beyt taraftarları üzerinde kurduğuzulüm kısmi olarak zayıflamıştı. Bundan dolayı Ehli Beytin faziletlerini dışarıya aktarma olanağı doğmuş ve İmam bunu iyi değerlendirerek çok geniş kimselere aktarmıştı. İmam Bakır, imameti döneminde dört Emevi Halifeyle karşılaşmıştır: Süleyman bin Abdülmelik. Ömer bin Abdülaziz. Yezid bin Abdülmelik Hişam bin Abdülmelik İMAM BAKIR’DAN GÜZEL SÖZLER - Bilim ve ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlikyoktur. - Yirmi yıllık arkadaşlık akrabalıktır. - Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstünolmaya çalış. - Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sanazulüm edeni affedebilmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşıcahillik yapana yumuşak ve olgun davranman. - İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden dahaüstündür. - İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisindenaşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz - İmam Bakır bir gün "Allah'a isyan eden, O'nutanımamıştır." buyurup şu manzumeyi okur: Sevdiğini söyler, isyan edersin O'na Acayip bir iştir bu, andolsun ki canına Sevgin gerçek olsaydı, itaat ederdin O'na Çünkü aşık maşukun, sözünden çıkmaz asla. “Ali’nin Zülfikar’ının anlamı, nurdan olan konuşanhayat ruhudur (ruhu’l hayat-ı nâtıka-i nurani). Zülfikar;inananların (müminân), güçsüzlerin (mutaza’ifân), hak edenlerin (müstehakkân) veyoksulların (fakirân) Tanrısın iman ruhudur.
1369 – 1417 Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncelerinin iz sürücüsü olduğu için kafir sayılıp derisi yüzülerek öldürülmüştür. Nesimi, Hurufi’dir. Fazlullah Hurifi’ nin görüşlerini benimsemiştir. Varlık birliği görüşünü savunan, kişi ile tanrı arasında bir nitelik yükleyen inanç arasında bağlantı kurar. Tanrının yetkin (Kamil) insanda görüldüğü tasavvufi görüşünü benimser. Başlıca eserleri Türkçe ve Farsça divanlardır. Azeri asıllı...
3. İmam: İMAM HÜSEYİN Adı Hüseyin Unvanı ( takma adı) Seyyid’i Şüheda ( Şehitler ulusu ) Anası Hz. Fatma Babası Hz. Ali Doğum yeri ve tarihi Hicretin 4. yılı, 3. Şaban günü Medine'de dünyaya gelmiştir. Miladi olarak da 25 Şubat 625 tarihi bilinir. Çocukları Ali Ekber, Ali Asker (ikisi de Kerbela`da şehit oldu), Zeynel Abidin, Fatma, Sakine ve Zeynep Şehadet tarihi Kerbela, 10 Ekim 680 (Hicri:10 Muharrem...
4. İmam: İMAM ZEYNEL ABİDİN Adı ​Zeynel Abidin Ünvanı ​Zeyn’ül Abidin (ibadet edenlerin bezentisi), Seyyid’üs-Sacidin (secde edenlerin ulusu), Adem-i Sani (2. Adem) Babası ​İmam Hüseyin Anası ​Şer-i Banu ( İran hükümdarı yezdcerd’in kızı). Doğum yeri ve tarihi ​Medine, 659 Çocukları ​Muhammed Bakır, Abdullah Bahir,Zeyd, Eşref, Hüseyn-ül Asgar, Aliyül Asgar başta olmak üzere, onbir erkek, dört kız çocuğu olmuştur. Ölüm yeri ve tarihi ​Medine, 719 ( bazıkaynaklarda 713) Türbesi ​Medine’de Ölüm sebebi​ Emevi halifelerinden Abdülmeliktarafından zehirlendiği söğlenir. İmamların soyunu sürdüren Zeynel Abidin,Kerbela’da babası Hz. Hüseyin şehit edildiğinde 24 yaşındaydı. Aşure günü Zeynel Abidin savaşa katılması için babası ona izin vermemişti. Fakat İmamZeynel Abidin benim ne günahım var ki, bunca sevdiğimin arkasından bir hizmetyapamadan yaşayacağım. İmam Hüseyin bu sözler karşısında İmam Zeynel Abidin'e verdiği cevap "..Muhammed-Ali soyunun devamı senin vücudunabağlıdır onların soyu seninle yürüyecektir..." Sözlerini takiben ZeynelAbidin'i çadırının bir köşesine doğru götürmüştür. Bazı tarihciler, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin'e İmamet ve velayete ait sırları bildirdiğinden bahsederler. İmam Hüseyin atına binip şavaş meydanınagiderken, peşinden yetişen eşi Şehriban Ana der ki: ".. Ey yüce server. Ben Yezd-iCürd’ün (İran Şahı) neslinden gelmiş bir kadınım, düşmanın şerrindensana sığınmıştım. Şimdi korkum o dur ki, senden sonra bu zalimler, Ehl-iBeyt hatunlarına, belki peygamber soyu diye saygı gösterirler. Oysa banaihanette bulunurlar. Beni kime teslim edip gidiyorsun.." ".. Ey Şehr-i Banu bunun için gam yeme; çünki sende Ehl-i Beyt ailesindesin.." diyerek şavaş meydanına döner. Ehl-i Beyt ve İmamların soyunu hayatta kalaraksürdüren Zeynel Abidin'e, Adem-i Sani (ikinci Adem) veya Adem-i Al-i Aba(Peygamber soyunun başı) denirdi. İmam Zeynel Abidin de kendini ilme veren, bilinçlive şair ruhlu bir kişiydi. O da babası ve dedesi gibi fakirin ve ezilenin dostuydu.Parayla köle satın alıp serbest bırakırdı. Yiyeceğini fakirlerle paylaşırdı. Önemli yapıtları: Sahfet’ül – Kamile, Sahife-iSeccide ve Risilet’ül Hukuk’dur İmam Zeynel Abidin'e erelim İmamların divanına duralım Doksan bin erlere niyaz edelim Mürvet günahıma ya Ali Pir Sultan Abdal –   İmam Zeynel Abidin buyurdular: “Salih kimselerle oturmak, insanı doğruluğagötürür; alimlerin adabına uymak, aklı çoğaltır; adil yöneticilere itaat etmek, izzetinkemalidir; İstişare edene, doğru yolu göstermek, nimetin hakkını edaetmektir...” “... Akıllı kimse, isteğine uygun olsa bile yalansöylemez.. “..Zamandan ve ehlinden öğüt al. Çünkü zamanhem kısadır, hem de uzun. Dünyanın geleceği geçmişine benzer; öyleyseondan ibret al..” “..Bütün insanlar yıldızları görür; ancak yıldızlarınrotasını ve dönüş yerlerini bilenler kendi yolunu bulabilir.” “Kendinle kardeşin arasındaki saygınlığı yok etme;ondan birazını baki bırak. Çünkü saygınlığın yok olması, hayânın yokolmasıdır.” Aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, On İki İmamların insanlığa yol göstericiliği devam edecektir. Zaten On İki İmamların batînen ‘zaman vemekân’ sorunu yoktur. Onlar her daim, her yerde hazır ve nazırdırlar.Gerçeği görüp anlamak için onların tarihteki zorluklarını iyikavramak gerekiyor. Kalplerinde ve ruhlarında kini-kibri; bencilliğiatamayanlar; kendilerini dünyanın zevkleri ile kandıranlar;tarihi kendi yaşamları ile başlatıp, kendi yaşam süreleri ilehesaplayanlar için; arkalarında bıraktıkları kirli miras insanlık alemi için utançvericidir. Bütün bunlara rağmen On İki İmamların düşüncemayası, günümüzde insanları doğru yola yönetmeyedevam ediyor.  
5. İmam: İMAM BAKIR Adı​ Muhammed Ünvanı ​Bakır (geniş bilgi sahibi) Babası ​Zeynel Abidin Anası​ Fatma (İmam Hasan’ın kızı) Doğum yeri ve tarihi ​Medine (676) Çocukları Caferi Sadık, Abdullah, Ali ve İbrahim adındadört oğlu; Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında iki kız çocuğuvardı. Katledildiği yer ve tarihi Medine 733 Türbesi Medine / Bakıy’de babası Zeynel Abidin’inyanında Ölüm sebebi Emevi halifelerinden Hişam tarafından zehirletilerek şehit edildi. Konunun özeti Dördüncü İmam Zeynel Abidin’nin oğludur. 676 yılındadünyaya gelmiştir. Babası İmam Zeynel Abidin, Annesinin adı Fatma’dır. 16Aralık 676 tarihinde Medine’de dünyaya gelmiştir. Kerbela vakası olduğuzaman küçük bir çocuktu. İmam Muhammed bin Zeynel Abidin’in lakabı Bakır'dır. Bakır, Peygamber tarafından kendisine verilen lakaptı ve ilimleri yarıp açananlamına gelir. Babasından sonra imamet makamına gelmiştir. Beşinciimamın devrinde bir yandan Ümeyye oğullarının zulümleri, İslam topraklarının her bir köşesinde çeşitli kıyımlara ve savaşlara neden olmuştur. Diğer taraftan da Ümeyye oğullarının kendi aralarındaçeşitli siyasal anlaşmazlıklar meydana geldiği için, bunlar iktidarkavgasıyla boğuşurken Ehl-i Beyt'e kast etmekten - biraz da olsa – gecikmişlerdir.. Kerbelada işlenen katliam ve orada Ehl-i Beyt'e yapılanbu zulüm dördüncü İmam Zeynel Abidin tarafından bendelerine anlatılarakdaha geniş çevrelercede büyük bir sempati toplamıştır. İmamMuhammed Bakır da bu gelişmeden yararlanarak, insanlara Ehli Beyt'i sevdirmişve insanları, hor gören, zulmeden, bir düşüncenin hiç bir zaman halk tarafından kabul edilemiyeceğini halka anlatarak, Ehl-i Beyt düşünceleriniher platformda anlatmaya çalışmıştır. Sözleri çağının bilginleri arasında bir kanıt niteliğitaşıyan ve bilge kişiliğiyle tanınan İmam Muhammed Bakır, Hümanist bir kişiliğesahipti. İmam Hüseyin’in Kerbela’da mazlum olarak şehid olmasından sonra, Emevi zulmüne karşı Küfe’de isyan bayrağını açanlardan biride İmam Muhammed Bakır’ın kardeşi İmam Zeyd ‘tir (ölümü: Küfe, 740). Bu Emevi soyunun saltanatı.. toplam 89 yıl (661-750yılına kadar Emevi Saltanatı süresince) devam etmiştir. Abbasi ve Selçuklular döneminde de aynı zihniyet ve zulümler yine devam etmiştir!.. Bildiğimiz gibi,Osmanlı Devletinin Padişahlık saltanatıyla Emevi dönemindeki saltanat içinuygulanan barbarlık, sonuç itibarıyla yine aynı değil midir? İktidar olmauğruna yapılası bütün insanlık dışı ihanetler, tıpkı önceki orta çağ rejiminin anlayışının devamı gibidir! Osmanlı’da sadece isimler farklıydı. OsmanlıHükümdarı, önce Padişah-tı,sonra Sultan’lık da eklenince; Halife Yavuz Sultan dahada azgınlaşarak padişahlığını Alevileri toptan katlederek sürdürdü vegelecek veliahtlarına da kanlı siyasal ünvanını miras olarak devretti!.. Zeynel’in canına kıldılar cefa Muhammed Bakır ‘dır sırr’ı Murtaza İmam Cafer Kazim Musa’yı Rıza Bizi dergahından mahrum eyleme - Derviş Mehmed - Emevi halifesi Hişam'ın kardeşi oğlu İbrahim bin Velidbin Abdulmelik'in emri ile 28 Ocak 733 veya 28 Mart 733 tarihinde zehirletilerekşehit edildi. Kabri Medine / Baki mezarlığındadır. Onun devrinde bir yandan Emevi zulümleri, İslamtopraklarında doruğa ulaşmıştı, diğer yandan da Ümeyye oğulları arasındaçeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Bu anlaşmasızlıklardan dolayı iktidariç çelişkilerle meşgul olduğundan Ehli Beyt taraftarları üzerinde kurduğuzulüm kısmi olarak zayıflamıştı. Bundan dolayı Ehli Beytin faziletlerini dışarıya aktarma olanağı doğmuş ve İmam bunu iyi değerlendirerek çok geniş kimselere aktarmıştı. İmam Bakır, imameti döneminde dört Emevi Halifeyle karşılaşmıştır: Süleyman bin Abdülmelik. Ömer bin Abdülaziz. Yezid bin Abdülmelik Hişam bin Abdülmelik İMAM BAKIR’DAN GÜZEL SÖZLER - Bilim ve ilim beraberliğinden daha güzel bir beraberlikyoktur. - Yirmi yıllık arkadaşlık akrabalıktır. - Gücün yetiyorsa ilişkin olan herkesten, iyilikte üstünolmaya çalış. - Üç şey, dünya ve ahiret güzelliklerindendir: Sanazulüm edeni affedebilmen, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşıcahillik yapana yumuşak ve olgun davranman. - İlminden faydalanılan alim, yetmiş bin abidden dahaüstündür. - İnsan, kendisinden üsttekini kıskandığı ve kendisindenaşağıdakini de küçümsediği sürece alim sayılmaz - İmam Bakır bir gün "Allah'a isyan eden, O'nutanımamıştır." buyurup şu manzumeyi okur: Sevdiğini söyler, isyan edersin O'na Acayip bir iştir bu, andolsun ki canına Sevgin gerçek olsaydı, itaat ederdin O'na Çünkü aşık maşukun, sözünden çıkmaz asla. “Ali’nin Zülfikar’ının anlamı, nurdan olan konuşanhayat ruhudur (ruhu’l hayat-ı nâtıka-i nurani). Zülfikar;inananların (müminân), güçsüzlerin (mutaza’ifân), hak edenlerin (müstehakkân) veyoksulların (fakirân) Tanrısın iman ruhudur.
1369 – 1417 Bağdat’ın Nesim Kasabası’nda yetişmiş, Diyarbakır bölgesine yerleşen Türkmenlerdendir. Halep’te Hallac-ı Mansur’un düşüncelerinin iz sürücüsü olduğu için kafir sayılıp derisi yüzülerek öldürülmüştür. Nesimi, Hurufi’dir. Fazlullah Hurifi’ nin görüşlerini benimsemiştir. Varlık birliği görüşünü savunan, kişi ile tanrı arasında bir nitelik yükleyen inanç arasında bağlantı kurar. Tanrının yetkin (Kamil) insanda görüldüğü tasavvufi görüşünü benimser. Başlıca eserleri Türkçe ve Farsça divanlardır. Azeri asıllı...
Yedi Ulu Ozan: ŞAH HATAYİ (Şah İsmail) (1487 – 1524) Yedi Ulu’lardan Şah Hatayi; 1487 yılında İran-Erdebil’de doğdu. Anadolu’daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Babası Şeyh Haydar, anası Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın kızı Alemşah Halime Begüm Sultan’dır.     Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’le 19 Mart 1514’de yaptığı Çaldıran’daki savaşı kaybetti. Bu onun için sonun başlangıcı oldu. 1524’de 37 yaşında iken Azerbaycan’da Hakk’a yürüdü....
Yedi Ulu Ozan: FUZULİ Asıl adı Mehmet olan Fuzuli; 1504 ‘de Kerkük’te doğdu. Kerkük’te Bayat Türkmen boyunun Karyağdı soyundan gelmektedir. Şehadeti 1556 Şiirlerini hem Türkçe, hem Arapça hem de Farsça yazan Fuzuli’nin en başarılı eserleri Türkçe yazılmış olanlarıdır. Fuzuli; yalnızca Türk ve Fars edebiyatında değil, dünya klasikleri arasında da saygın bir yer almış ozandır. Bir gönül eri olan Fuzuli; yaşamı süresince Kerbela ve...